Projectleiding
In mijn visie is projectmanagement meer dan enkel sturen op de GOTIK aspecten. Het is ook het werken met mensen die vaak tegengestelde belangen hebben. De uitdaging ligt in het laten samenwerken van ieder die aan het project is toegewezen en in het verkrijgen van draagvlak bij de andere stakeholders. Dit alles binnen de kaders van de opdracht.
Met basiswaarden als respect, vertrouwen en transparantie slaag ik erin projecten succesvol te laten verlopen.

Risicomanagement
Als risicomanager maak ik gebruik van de methode RISMAN. In brainstorm sessies worden de risico’s geïnventariseerd. Door daarna de risico’s te kwantificeren wordt de aandacht op de belangrijkste risico’s gericht.
Samen met het projectteam stel ik de beheersmaatregelen op en worden ze toegewezen aan de personen die het best in staat zijn de beheersmaatregelen uit te voeren.
Na de eerste risicosessie bewaak ik het uitvoeren van de beheersmaatregelen en worden periodiek nieuwe sessies georganiseerd.

Aanbesteding en inkoop
Ieder project vraagt een eigen aanpak op het gebied van aanbesteding en inkoop. Door zo vroeg mogelijk hierover na te denken en keuzes te maken zorg ik ervoor dat de contractvorm, aanbestedingsprocedure en de eventuele EMVI criteria een echte bijdrage leveren aan het projectdoel.

Geïntegreerde contracten
Voor de projecten die geschikt zijn om als D&C contract in de markt te zetten, kan ik voor u contractdocumenten opstellen, de aanbesteding begeleiden en het contractmanagement verzorgen.